g. 1804
f.  
d.  
beg.  
yrke. Överstelöjtnant
utb.  
f. 1778-09-04, Graninge (Y)
d.  
beg.  
yrke.  
utb.